Zateplenie domov

Ponúkame profesionálne zateplenie pre Váš dom. Zateplenie ušetrí množstvo tepelnej energie, ktorá uniká z vykurovaného domu do okolitého prostredia. Tým sa podstatne redukujú náklady na vykurovanie. Na zateplenie sa používa tepelná izolácia, ktorá môže byť urobená rôznymi spôsobmi.

Tepelná izolácia je pórovitý materiál. V jednotlivých póroch sa nachádza vzduch, ktorý je veľmi dobrý tepelný izolant. V zime chráni tepelná izolácia pred chladom, v lete prehrievaniu.

Správne umiestnenie tepelnej izolácie je na vonkajšiu stranu plášťa, ktorý je vystavený chladu.

Rozdelenie tepelných izolácii podľa pôvodu

  • Organické: celulózová izolácia, drevovláknité dosky, technické konope, ovčia vlna.
  • Anorganické: minerálna vlna, polystyrén, sklená vata, fúkaná minerálna vlna

Rozdelenie tepelnej izolácie podľa formy

  • Dosková
  • Pásová
  • Fúkaná

Každá tepelná izolácia má svoje ideálne miesto použitia. Väčšina tepelných izolácií je aj dobrými akustickými izolantmi, okrem polystyrénu.

Na tepelnej izolácii nemá zmysel šetriť, je to investícia na desaťročia. Nekvalitným zhotovením zateplovacích systémov vznikajú tepelné mosty. Veľké množstvo starších obejktov nespĺňa dnešné požiadavky na tepelný odpor stanovené STN 73 0540-2 (2002) a preto sa dodatočne zateplujú.

Kontakt

Alias Milan Jajcay
Zochova 35
90001, Modra
mobil: 0905 503 387
email: milan@jajcay.sk