Pokládka zámkovej dlažby

Prevádzame pokládku zámkovej dlažby vrátane pripravovania terénu na pokládku. Dovoz všetkých potrebných materiálov na realizáciu.
Cena výkopových prác na základe osobnej obhliatky.
Príprava spevneného podlažia pod dlažbu do hrúbky 30 cm, navozenie materiálu stiahnutie a zvibrovanie.

Pokládka zámkovej dlažby bez zemných prác na pripravený spodný podklad. V cene je: vymerenieplochy, stiahnutie lôžka, položenie, zvibrovanie a vyšpárovanie.

Pokládka parkových a cestných obrubníkov bez zemných prac. V cene je vymeranie, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu osadenie obrubníkov do betónu. Výroba betónu nie je v cene.

Kontakt

Alias Milan Jajcay
Zochova 35
90001, Modra
mobil: 0905 503 387
email: milan@jajcay.sk